เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิต ด้วยหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ

เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิต ด้วยหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ

            หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ มีความสำคัญต่อคนที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต จากการขาดอากาศหายใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเอาชีวิตรอด ในหลักสูตร นอกจากจะสอนวิธีรับมือในการทำงาน ที่เสี่ยงต่อการ “ขาดออกซิเจน” ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่แล้ว ยังมีสอนวิธีรับมือจากความเสี่ยงต่อเหตุกาณ์อื่น ๆ อีกด้วย ดังต่อไปนี้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ป้องกันความเสี่ยงการชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

คนที่รู้ตัว ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงต้อการขาดอากาศหายใจ หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ถือมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่เสี่ยงต้อการขาดอากาศหายใจมากที่สุด หมายถึง มีปริมาณออกซิเจนในสถานที่อับอากาศ น้อยกว่า 19.5 Vol.%  หรือมากกว่า 23.5 Vol.% ก็อาจทำให้ติดไฟได้ด้วย

ซึ่งหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ จะสอนให้ทราบถึงสาเหตุการติดไฟ หรือ การระเบิด เนื่องจากไฟจะใช้ออกซิเจนเพื่อการลุกไหม้  การแทนที่ออกซิเจนด้วยก๊าซอื่น เช่น มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน เป็นต้น  เกิดการกัดกร่อน หรือ การเกิดสนิม เหล็กใช้ออกซิเจนจากอากาศไปในการเกิดสนิม และ การที่ออกซิเจนถูกใช้ไปในปฏิกิริยาหมัก

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ป้องกันความเสี่ยงจากปฏิกิริยาการเผาไหม้

การเกิดไฟ การระเบิด อีกสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ จะสอนรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น สอนหาค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศ ที่อาจติดไฟ หรือเกิดระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ป้องกันความเสี่ยงจากสารพิษ

สารพิษแต่ละชนิดมีความอันตรายแตกต่างกันไป ซึ่งหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ จะให้ความรู้ในเรื่องของสารเคมีแต่ละชนิด ที่คนทำงานในพื้นที่อับอากาศต้องพบเจอบ่อย ๆ นอกจากนี้ ยังสอนในเรื่องบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

ที่สำคัญหลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ยังให้ความรู้ในเรื่องสารพิษหลายชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือได้กลิ่น ที่จะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 2 แบบ ในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งแบบที่ 1 ได้แก่ อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ แม้จะได้รับสารพิษเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจมีผลกับระบบทางเดินหายใจได้ ส่วนแบบที่ 2  คือการขาดออกซิเจนจากสารเคมี ซึ่งสามารถพบคนเสียชีวิตในแบบที่ 2 ได้มากที่สุด จากรายงานของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี2546-2557 พบว่า อุบัติเหตุจากการขาดอากาศหายใจเคยเกิดขึ้น 14 ครั้ง ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 45 ราย