....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม22  คน
สมาชิก0  คน

ทร02016: การสร้างวินัยตนเอง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : ทร02016:การสร้างวินัยตนเอง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9nicha47
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
1. ความหมาย/ ความสำคัญของการสร้างวินัยในการเรียนรู้ตนเอง
2. การสร้างวินัยตนเอง
3. ข้อเสียของการไม่สร้างวินัยตนเอง
4. ประโยชน์ของการสร้างวินัยตนเอง
5. ตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้มีวินัย ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อสร้างวินัยตนเอง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ออธิบายและเชื่อมโยงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ เรื่อง การสร้างวินัยตนเอง
2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดี ในเรื่องการสร้างวินัยตนเอง
3. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9nicha47
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement