....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม6  คน
สมาชิก0  คน

อช03...: การย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : อช03...:การย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9nicha47
ระยะเวลา : 1000 วัน

สาระสำคัญ :
1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน การจัดการกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
3. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีการช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้วัตถุดิบในการย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานศูนย์ กศน.อ.สันติสุข จ.น่าน

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ศูนย์ กศน.อ.สันติสุข จ.น่าน

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9nicha47
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement