....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

อช12001: การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : อช12001:การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9sudjai
ระยะเวลา : 1000 วัน

สาระสำคัญ :
1. การวิเคราะห์แผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่ มีกินได้
2. การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพต่อการมีอยู่ มีกินได้
3. การระบุทักษะในความรู้ที่จำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีอยู่ มีกินได้
4. การพัฒนาระบบการผลิต
5. การวิเคราะห์การตลาด
6. การพัฒนาระบบการบัญชี
7. การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่ มีกินได้

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ
2. เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต
3.เพื่อให้มีการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่ มีกินได้

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9sudjai
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement