....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

พว32017: ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : พว32017:ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9doung
ระยะเวลา : 1000 วัน

สาระสำคัญ :
1. กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีกำเนิดสิ่งมีชีวิต
2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
3. วิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิต
4. ไดโคโตมัสคีย์
5. เกณฑ์การจำแนก สิ่งมีชีวิต
6. การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต
7. การจัดลำดับ(อาณาจัก ไฟลัม คลาส จีนัส
สปีชีส์)
8. อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
9. ไวรัสและไวรอยด์
10. ไลเคน

วัตถุประสงค์ :
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2.สามารถนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9doung
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement